عکس: صبحانه لذت بخش بر فراز دکل برق ۱۲۸ متری!
کلمات کلیدی: کارگران چینی ، دکل برق ، صبحانه ، عکس

نام:
ایمیل:
* نظر: