تصاویر: چراغ روشن سحر

تاریخ انتشار : ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۳
خدایا! از تو درخواست می کنم به حق گرامی ترین مرتبه از نشانه هایت، و همه مراتب نشانه هایت گرامی است. خدایا! از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب نشانه هایت. ا.

سرویس عکس و فیلم فردا: خدایا! از تو درخواست می کنم به حق گرامی ترین مرتبه از نشانه هایت، و همه مراتب نشانه هایت گرامی است. خدایا! از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب نشانه هایت.
خدایا! از تو درخواست می کنم به حق آنچه از جاه و جبروت که در آنی، و از تو می خواهم به حق هر جاه به تنهایی و به حق هر جبروت به تنهایی، خدایا! از تو درخواست می کنم به حق آنچه اجابت می کنی مرا به آن هنگامی که از تو درخواست می کنم، پس مرا اجابت کن ای خدا.

کلمات کلیدی: سحر ، ماه رمضان ، تصاویر

نام:
ایمیل:
* نظر: