یک جوان سرطانی که مهمان برنامه اختیاریه بود از آرزوهایش روی آنتن زنده تلویزیون گفت.

سرویس عکس و فزلیم فردا: یک جوان سرطانی که مهمان برنامه اختیاریه بود از آرزوهایش روی آنتن زنده تلویزیون گفت.

کلمات کلیدی: آرزو ، جوان سرطانی ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: