محوطه باستانی شهر یئری در روستای پیرازمیان مشگین‌شهر در استان اردبیل قرار دارد.

میزان: قدمت این شهر بیش از هشت هزار سال برآورد می‌شود و از سه قسمت دژ نظامی، معبد و قوشا تپه تشکیل می‌شود. این محوطه شامل ۲۸۰ سنگ‌افراشت باستانی با ارتفاع متفاوت ۷۰تا ۳۶۰سانتی‌متری است که اکثراً منقوش به اشکال انسان هستند.

کلمات کلیدی: شهر یئری ، اردبیل ، عکس

نام:
ایمیل:
* نظر: