یک رأس کل (بز وحشی) به سوپر مارکتی در شهر بشرویه «خراسان جنوبی» وارد شد. زیستگاه این جانور در ارتفاعات است.

سرویس عکس و فیلم فردا: یک رأس کل (بز وحشی) به سوپر مارکتی در شهر بشرویه «خراسان جنوبی» وارد شد. زیستگاه این جانور در ارتفاعات است.

کلمات کلیدی: بز وحشی ، سوپرمارکت ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: