یک پدر عصبانی، پاسخ صدای بیش از حد دستگاه بازی فرزندش را با پتک داد.

باشگاه خبرنگاران: یک پسر کره‌ای با دوستانش مشغول به بازی با دستگاه بود که به دلیل صدای زیاد بازی و صحبت‌های خودشان، پدرش از اتاق بیرون آمد و با پتک، دستگاه بازی را نابود کرد.

مخالفت و مقاومت پسر جوان در مقابل اقدام پدر، اثری نداشت و دستگاه بازی به کلی از بین رفت.


نام:
ایمیل:
* نظر: