انتشار یافته: ۷۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
0
2
آقای وزیر در برابر اون همه سوال و درخواست به حق همین کوتاه و موجز پاسخ دادید اون هم رفع مسئولیت کردید و تمام انتظار میره که اقدام عملی بشه واسه این قشر که هر روز هم تعدادشان بیشتر میشود
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
2
خجالت نمیکشین،سال 98تمام شد شما هنوز دارین درباره همسان سازی حرف میزنید پس کی میخواد اجرا بشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
سلام
عدالتی باید باشه 30سال بیمه رد کردم با تا اونجا که توان داشتم
حال باید با پایه بازنشستگی برام حساب بشه خدا را خوش نمیاد
امیراستان8کلانتر
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
شریعتمداری تناقضات حسن زدا سرپرست تامین اجتماعی راکه سبب جلوگیری از همسان سازی حقوق قشر عظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی شد را به شیوه ایی حیله گرانه دنبال میکند و با گفتار و وعده های پوچ و توخالی قشرعظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی که خود وبستگان نسبی شان بیشتر از ۱یک ۲دوم جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهند رابه تمسخر گرفته است !! مردمی که ۳۰سال جانشان گرفته شده وحقوق فعلی کفاف تامین هزینه درمانشان رانمیکند و خوردن یک وعده غذای خوب درطول ماه آرزویشان شده را مسخره کردن وسرکار گذاشتن باوعده های پوچ و توخالی از سوی شریعتمداری وزیر رفاه پسندیده نیست، بلکه عملی بسیار ناجوانمردانه وکثیف است ٪٪
امیراستان8کلانتر
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
شریعتمداری تناقضات حسن زدا سرپرست تامین اجتماعی راکه سبب جلوگیری از همسان سازی حقوق قشر عظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی شد را به شیوه ایی حیله گرانه دنبال میکند و با گفتار و وعده های پوچ و توخالی قشرعظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی که خود وبستگان نسبی شان بیشتر از ۱یک ۲دوم جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهند رابه تمسخر گرفته است !! مردمی که ۳۰سال جانشان گرفته شده وحقوق فعلی کفاف تامین هزینه درمانشان رانمیکند و خوردن یک وعده غذای خوب درطول ماه آرزویشان شده را مسخره کردن وسرکار گذاشتن باوعده های پوچ و توخالی از سوی شریعتمداری وزیر رفاه پسندیده نیست، بلکه عملی بسیار ناجوانمردانه وکثیف است ٪٪
امیراستان8کلانتر
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
شریعتمداری تناقضات حسن زدا سرپرست تامین اجتماعی راکه سبب جلوگیری از همسان سازی حقوق قشر عظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی شد را به شیوه ایی حیله گرانه دنبال میکند و با گفتار و وعده های پوچ و توخالی قشرعظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی که خود وبستگان نسبی شان بیشتر از ۱یک ۲دوم جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهند رابه تمسخر گرفته است !! مردمی که ۳۰سال جانشان گرفته شده وحقوق فعلی کفاف تامین هزینه درمانشان رانمیکند و خوردن یک وعده غذای خوب درطول ماه آرزویشان شده را مسخره کردن وسرکار گذاشتن باوعده های پوچ و توخالی از سوی شریعتمداری وزیر رفاه پسندیده نیست، بلکه عملی بسیار ناجوانمردانه وکثیف است ٪٪
امیراستان8کلانتر
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
شریعتمداری تناقضات حسن زدا سرپرست تامین اجتماعی راکه سبب جلوگیری از همسان سازی حقوق قشر عظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی شد را به شیوه ایی حیله گرانه دنبال میکند و با گفتار و وعده های پوچ و توخالی قشرعظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی که خود وبستگان نسبی شان بیشتر از ۱یک ۲دوم جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهند رابه تمسخر گرفته است !! مردمی که ۳۰سال جانشان گرفته شده وحقوق فعلی کفاف تامین هزینه درمانشان رانمیکند و خوردن یک وعده غذای خوب درطول ماه آرزویشان شده را مسخره کردن وسرکار گذاشتن باوعده های پوچ و توخالی از سوی شریعتمداری وزیر رفاه پسندیده نیست، بلکه عملی بسیار ناجوانمردانه وکثیف است ٪٪
امیراستان8کلانتر
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
شریعتمداری تناقضات حسن زدا سرپرست تامین اجتماعی راکه سبب جلوگیری از همسان سازی حقوق قشر عظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی شد را به شیوه ایی حیله گرانه دنبال میکند و با گفتار و وعده های پوچ و توخالی قشرعظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی که خود وبستگان نسبی شان بیشتر از ۱یک ۲دوم جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهند رابه تمسخر گرفته است !! مردمی که ۳۰سال جانشان گرفته شده وحقوق فعلی کفاف تامین هزینه درمانشان رانمیکند و خوردن یک وعده غذای خوب درطول ماه آرزویشان شده را مسخره کردن وسرکار گذاشتن باوعده های پوچ و توخالی از سوی شریعتمداری وزیر رفاه پسندیده نیست، بلکه عملی بسیار ناجوانمردانه وکثیف است ٪٪
امیراستان8کلانتر
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
شریعتمداری تناقضات حسن زدا سرپرست تامین اجتماعی راکه سبب جلوگیری از همسان سازی حقوق قشر عظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی شد را به شیوه ایی حیله گرانه دنبال میکند و با گفتار و وعده های پوچ و توخالی قشرعظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی که خود وبستگان نسبی شان بیشتر از ۱یک ۲دوم جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهند رابه تمسخر گرفته است !! مردمی که ۳۰سال جانشان گرفته شده وحقوق فعلی کفاف تامین هزینه درمانشان رانمیکند و خوردن یک وعده غذای خوب درطول ماه آرزویشان شده را مسخره کردن وسرکار گذاشتن باوعده های پوچ و توخالی از سوی شریعتمداری وزیر رفاه پسندیده نیست، بلکه عملی بسیار ناجوانمردانه وکثیف است ٪٪
امیراستان8کلانتر
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
شریعتمداری تناقضات حسن زدا سرپرست تامین اجتماعی راکه سبب جلوگیری از همسان سازی حقوق قشر عظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی شد را به شیوه ایی حیله گرانه دنبال میکند و با گفتار و وعده های پوچ و توخالی قشرعظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی که خود وبستگان نسبی شان بیشتر از ۱یک ۲دوم جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهند رابه تمسخر گرفته است !! مردمی که ۳۰سال جانشان گرفته شده وحقوق فعلی کفاف تامین هزینه درمانشان رانمیکند و خوردن یک وعده غذای خوب درطول ماه آرزویشان شده را مسخره کردن وسرکار گذاشتن باوعده های پوچ و توخالی از سوی شریعتمداری وزیر رفاه پسندیده نیست، بلکه عملی بسیار ناجوانمردانه وکثیف است ٪٪
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
کی باشه حق حقوق ضایع شده قشرعظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی که این وزیر رفاه به اتفاق حسن زدا سرپرست سابق تامین اجتماعی ازانجام آن جلوگیری نمودند را از حلقوم این شریعتمداری و داماد دزدش وحسن زدای خائن بیرون بکشیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
آیا این همگام سازی شامل بازنشتگان تامین اجتماعی با حداقل حقوق میشود یا چیزی از این قانون برای ایشان در نظر گرفته نمی شود
A li
-
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
این حرفا چه ربطی به همسان سازی حقوق بازنشستگان داشت خجالت نمیکشید حتی برای جلب نظرهم از خواسته ها و آرزوهای بر آورده نشده بازنشستگان بی دفاع سوئ استفاده میکنید دیواری کوتاه تر سراغ نداشتید خیر نبینید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
خدایا ما را یاری کن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
من بازنشسته آموزش وپرورش هستم با ۳۰ سال کار کردن و۱۲ سال بازنشسته تازه ۲۶۰۰ هزارتومن شده ولی روسای صندوق باید نجومی بگیرند من در ماه نمیتونم میوه بخرم نمیتدنم بچه هامو رو دعوت کنم کادو ها که بماند کی میخان بفکر بازنشسته باشند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
سنوات خدمت بازنشستگان سال ۹۷ حوزه ستادی وزارت نیرو تا کنون پرداخت نشده است.مبلغ مورد نیاز برای پرداخت سنوات ۵میلیارد تومان است.آقای اردکانیان هیچگونه تکریمی از بازنشستگان حوزه مستقیم زیر نظر خود بعمل نیاورده است.شرکت های وزارت نیرو حق سنوات خدمت بازنشستگان سال ۹۷ خود را با تکریم انجام داده اند.هر پولی که در سال ۹۸ برای پرداخت به حوزه ستادی وزارت نیرو داده شده، برخلاف مصوبه هیات وزیران مصرف کارکنان شاغل شده است.
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
همه اش حرفه
جواد رحیم پور
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
با سلام چرا کلمه بازنشسته را بکار می برید ما هم 30سال زحمت کشیدم در سنگرتولید بازنشسته شودیم چرا فقط ازبازنشسه دولتی میگید تامین اجتماعی که مطلق به بازنشستگان و مستمری بگیران است و حق الناس هم است افرادهای دولتی که منصبدار ان هست به ما فکر نمی کنید شما باید در محضر خداجوابگوباشید حق و حقون پایمال میشه با این تغییرات در سازمان همسانسازی چند سال هست مطرح شد و هیچ گونه حرکتی انجام نشد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
چقد از ای بدم میاد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
این همسان سازی کی قراره انجام بگیره؟ یک قرن دیگه؟ سالهاست که این عبارت همسان سازی را در گوش ما می خوانید.
وعده پوچ ندهید، روزی که قانون را اجرا کردید، روز بعدش اعلام کنید که قانون اجرا شده است.
بازنشسته
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
2
آقای وزیر ایشان در فروردین قول وام ازدواج دادند کجا به صرفه جویی رسیدن شما بازنشسته را چی تصور کردید
علی گشتاسب حقیقت
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
سلام من یک بازنشسته بیماروکارافتاده که درحین خدمت دچاربیماریهای مختلف و4فقره عمل جراحی وبالغ بر50ملیون ازسال 82تا87هزینه بیمارستان ومراحل پزشکی وهزینه ایاب وذهاب 32مرتبه ازشیرازبه تهران به همراه خانواده ام که تنهایی نمیتوانستم به تهران بروم که بعدفرزنددختری خدادرنیمه دوم سال 82به ماعنایت فرمودکه اون دخترحدود4سال فلج وبعداز4سال که مشکلش حل شدمشکل ذهنی داشت که این امرباعث بیماری همسرمظلومم که من هم سربارزندگی شان شده بودم گردیدوخانه وماشین وزمین که من قبل ازاستخدام خودم درایام نوجوانی بازجروهمکاری پدرم بدست آورده بودم همه راازدست دادم والان 13سال است که خودم وهمسرودختربیمارم وتنهاپسرسالم خانواده ام که چندین مرحاله توسط خودم بآب جوش. وچاقوموردسوختگی .ضرب وجرح قرارگرفته وحال پس ازاین همه سال 3برج هست که به دخترم ماهی 400هزارتومان وهیچ پاداشی هم به ماندادن ومن این همه هزینه کردم که سالم بشوم وبرگردم سرخدمتم که بالاخره درمان که نشدیم هیچ الان 13سال هست بی خوابی وحدود2سال هم هست که حدود50مترکه راه میروم ازدردپای چپ دیگرقادربه راه رفتن نیستم ودخترم هم که این مشکل حادداردوهمسرم هم بعداز3تاعمل جراحی افسرده وازلحاظی مشکلی داخل سرش هست که بی اختیارازسال 89حالت غش یابی هوشی بهش دست میدهدومن الان مستاجرهستم درشهرجدیدصدرادریک گوشه ی دورافتاده والان که رهن واجاره خانه بالارفته من کل جمع ومزایای من 3500هست که ماهی 2ملیون ازفیش دست من میگیردومن ماهی حدود2700بایدقسط وکرایه خانه بدهم وزیرمحترم لطف فرمایید دستوری عنایت تایکی ازمسکنهای مهربه من بدهندتاهمین 40ملیون ودیعه که وام گرفته ام بعنوان پیش پرداخت واجاره بهایی که میدهم بجای قسطش تاحداقل سلامتی مان که ازدست دادیم وخانه وماشین وزمینم.راهم که ازدست دادیم حداقل یک سایه بان قبرمانندی داشته باشیم که نخواهیم اینقد جابجاواجاره بهاوسودوام به جای ودیعه خانه مردم وحق درمان وسرپرستی خودم وهمسرم رابه پسرم که بیکارهست بدهندآیاشماودیگرمسئولین درک میکنیدکه ماچطوری زنده مانده ایم ویاببنده باهمین بیماری هایم که روزی یکی اززرنگترین مامورین نیروی انتظامی بودم وحالا خجالت زده وشرمنده خانواده ام هستم باعنایت براینکه اگردرهزینه پزشکی به ماکمک کن بیماری هذی ما3نفرباپیشرفت علم بعداز11سال واین دستگاههای پیشرفته پزشکی حداقل 70درصددرمان میشویم ولی فقط بخاطرفقرمالی هیچ درمانی نمیتوانیم انجام بدهیم ممنون منتظرجواب
پرویز
United States
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
با سلام برای رضای خدا همسان سازی را اجرایی کنید چون بازنشستگان در فقر مطلق بسر می‌برند خودتان را یکماه بگذارید جای این بدبخت ها که سی و اندی حق بیمه داده‌اند و با حقوق حداقلی بازنشسته و مستمری بگیر هستن خدا را خوش نیست مسولین نطام
پرویز
United States
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
با سلام برای رضای خدا همسان سازی را اجرایی کنید چون بازنشستگان در فقر مطلق بسر می‌برند خودتان را یکماه بگذارید جای این بدبخت ها که سی و اندی حق بیمه داده‌اند و با حقوق حداقلی بازنشسته و مستمری بگیر هستن خدا را خوش نیست مسولین نطام
پرویز
United States
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
با سلام برای رضای خدا همسان سازی را اجرایی کنید چون بازنشستگان در فقر مطلق بسر می‌برند خودتان را یکماه بگذارید جای این بدبخت ها که سی و اندی حق بیمه داده‌اند و با حقوق حداقلی بازنشسته و مستمری بگیر هستن خدا را خوش نیست مسولین نطام
بازنشسته
Canada
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
بازنشسته یعنی درخت خشکیده بازنشسته یعنی جوان بیکار خانه نشین بازنشسته یعنی هزاران درد بی درمان بازنشسته یعنی دهان بی دندان بازنشسته یعنی مستاجر بازنشسته یعنی شرمنده ومفلوک جامعه بازنشسته یعنی مسخره دولت واقای نوبخت بازنشسته یعنی کوتاه ترین دیوار دنیا
حمید اسلامی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
ثبت نام فرزند بازنشسته به چه شکلی است ممنون میشم راهنمایی کنید البته منظورم جهت ازدواج کردن است.
حمید اسلامی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
ثبت نام فرزند بازنشسته به چه شکلی است ممنون میشم راهنمایی کنید البته منظورم جهت ازدواج کردن است.
ناشناس
United Kingdom
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
همش حرف همش وعده ووعید بابا عمربازنشسته مگر چقدره که شما ازخدا بی خبرا ۱۰ساله دارید حقشو تضیع میکنید وهمش وعده سرخرمن میدید الان ۴ ماه ازسال گذشته اقای نوبخت گندشو زد ومجلسم فیلمشو بازی کرد دیگه کدوم همسان سازی
ناشناس
United Kingdom
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
همش حرف همش وعده ووعید بابا عمربازنشسته مگر چقدره که شما ازخدا بی خبرا ۱۰ساله دارید حقشو تضیع میکنید وهمش وعده سرخرمن میدید الان ۴ ماه ازسال گذشته اقای نوبخت گندشو زد ومجلسم فیلمشو بازی کرد دیگه کدوم همسان سازی
ناشناس
United Kingdom
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
همش حرف همش وعده ووعید بابا عمربازنشسته مگر چقدره که شما ازخدا بی خبرا ۱۰ساله دارید حقشو تضیع میکنید وهمش وعده سرخرمن میدید الان ۴ ماه ازسال گذشته اقای نوبخت گندشو زد ومجلسم فیلمشو بازی کرد دیگه کدوم همسان سازی
ناشناس
United Kingdom
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
همش حرف همش وعده ووعید بابا عمربازنشسته مگر چقدره که شما ازخدا بی خبرا ۱۰ساله دارید حقشو تضیع میکنید وهمش وعده سرخرمن میدید الان ۴ ماه ازسال گذشته اقای نوبخت گندشو زد ومجلسم فیلمشو بازی کرد دیگه کدوم همسان سازی
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
هفده هزارمیلیارد دلار اشتباه هست، تومان درسته
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
هفده هزارمیلیارد دلار اشتباه هست، تومان درسته
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
پنج هزارمیلیارد دلار اشتباه هست، تومان درسته
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
پنج هزارمیلیارد دلار اشتباه هست، تومان درسته
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
واقعا کی همسان سازی اجرامیشه ماکه هنوزمنتظریم الان چهارماه ازسال گذشته
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
درست میشه فقط توکل توکل توکل . عمر دراز و وقت زیاد داریم پس انتظار بهمرا توکل زندگی میگذره
بازنشسته
United States
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
آقای وزیر صندوق بازنشستگی بچه بازی نیست کسی که حقوق و مزایای خودش بیش از چهل میلیون است این شعبده بازی ها و شفاف سازی ها جواب نمیدهد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
این هم مانند بدبخت دروغگوست
حسین کرم نژاد
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
گوشمون پرشده ازاین همه وعده ووعید چندساله که هی شعارمیدین پس کی زمان عمل میرسه نکنه بعدازمرگ بازنشسته ها شما که حقوقتون الی ماشالله نیازی نداریدیه کم به فکرمابازنشسته ها باشید تا بازنشسته مجبورنباشن بعدازسی سال دراژانس یاکارگری کنند و....
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
گوشمون پرشده ازاین همه وعده ووعید چندساله که هی شعارمیدین پس کی زمان عمل میرسه نکنه بعدازمرگ بازنشسته ها شما که حقوقتون الی ماشالله نیازی نداریدیه کم به فکرمابازنشسته ها باشید تا بازنشسته مجبورنباشن بعدازسی سال دراژانس یاکارگری کنند و....
ali
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
دیگه دست همتون رو شده.خجالت بکشید.فقط حرف درمانی.شش ساله میگید شفاف سازی باید بشود.نتیجه؟
ناشناس
United States
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
اقای وزیر چقدر وعده دورغ می دهی ما قشر مستمری بگیر نابود شدیم لطفا بده به سوریه فلسطین و لبنان
ناشناس
United Arab Emirates
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
برید بمیریددیگه لال بشین حرف نزنید
ناشناس
United Arab Emirates
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
برید بمیریددیگه لال بشین حرف نزنید
ناشناس
United Arab Emirates
۱۷:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
برید بمیریددیگه لال بشین حرف نزنید
ناشناس
United Arab Emirates
۱۷:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
برید بمیریددیگه لال بشین حرف نزنید
عیوض خانی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
لطفا یکسان سازی را اجرا کنید
عیوض خانی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
لطفا یکسان سازی را اجرا کنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
دولت فقط وعده توخالی میده چراکه چندسال است به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی وعده اجرای شدن طرح همسان‌سازی بازنشستگان درسال ۹۸راداد ولی وعده توخالی هم چون سالهای گذشته جیب خودوخانواده شان پرپول باشد ولی قشربازنشتگان خالی باشدبرایشان فرقی نداره رای گیری که شد یک باردیگه وعده توخالی به مردم خواهیم دادوسرگرمشان خواهیم کرد
مسعود
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
دولت فقط وعده توخالی میده چراکه چندسال است به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی وعده اجرای شدن طرح همسان‌سازی بازنشستگان درسال ۹۸راداد ولی وعده توخالی هم چون سالهای گذشته جیب خودوخانواده شان پرپول باشد ولی قشربازنشتگان خالی باشدبرایشان فرقی نداره رای گیری که شد یک باردیگه وعده توخالی به مردم خواهیم دادوسرگرمشان خواهیم کرد
عباس پورعوض
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
این خیلی دروغ میگه
خداداد کریمی
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
اگر تو وزیر کارامدی بودی درهمان پست قبلی می موندی ما دیگه به دروغگویی شما عادت کردیم
محمد
Netherlands
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
این حرفها یک دسته اسفناج هم برای باز نشستگان نمی شود ،
اسماعیل قدیمی
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
سلام پس بازنشستگان تامین اجتماعی چی میشه اصلا بفکر ما هستین یا بازنشستگان تامین اجتماعی پشم الان نزدیک ده سال من بازنشسته شدم نه یک وامی به ما دادن نه یک سفری مارو بردن نه کار دیگه ای برای ما کردن من الان دوتا دختر نامزد کردم ولی از پس جهیزیه اش بر نیامدم به سازمان هم مراجعه کردم هیچ کمکی بهم نکردن بعدش ما متوجه نشدیم شما وزیر تامین اجتماعی هستی یا وزیر جای دیگه چون اصلا از ما دفاع نمیکنید واز زمانیکه شما آمدید حقوقهای ما همش عقب جلو میشه ما نفهمیدیم تاریخ دریافت حقوق ما چه تاریخی است
اسماعیل قدیمی
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
سلام پس بازنشستگان تامین اجتماعی چی میشه اصلا بفکر ما هستین یا بازنشستگان تامین اجتماعی پشم الان نزدیک ده سال من بازنشسته شدم نه یک وامی به ما دادن نه یک سفری مارو بردن نه کار دیگه ای برای ما کردن من الان دوتا دختر نامزد کردم ولی از پس جهیزیه اش بر نیامدم به سازمان هم مراجعه کردم هیچ کمکی بهم نکردن بعدش ما متوجه نشدیم شما وزیر تامین اجتماعی هستی یا وزیر جای دیگه چون اصلا از ما دفاع نمیکنید واز زمانیکه شما آمدید حقوقهای ما همش عقب جلو میشه ما نفهمیدیم تاریخ دریافت حقوق ما چه تاریخی است
اسماعیل قدیمی
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
0
سلام پس بازنشستگان تامین اجتماعی چی میشه اصلا بفکر ما هستین یا بازنشستگان تامین اجتماعی پشم الان نزدیک ده سال من بازنشسته شدم نه یک وامی به ما دادن نه یک سفری مارو بردن نه کار دیگه ای برای ما کردن من الان دوتا دختر نامزد کردم ولی از پس جهیزیه اش بر نیامدم به سازمان هم مراجعه کردم هیچ کمکی بهم نکردن بعدش ما متوجه نشدیم شما وزیر تامین اجتماعی هستی یا وزیر جای دیگه چون اصلا از ما دفاع نمیکنید واز زمانیکه شما آمدید حقوقهای ما همش عقب جلو میشه ما نفهمیدیم تاریخ دریافت حقوق ما چه تاریخی است
احمد
United States
۲۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
1
ازاولین روزهای دولت اقای روحانی با مجلس طرح همسان سازی اعلام شد برای ما بازنشستگان فقط داخل حکم نامی از همسان سازی بیان می شد واز نطرافزایش حقوق و مزایا یک ریال به حقوق ما اضافه نشد وهمسان سازی فریب بازنشستگان بوسیله دولت ومجلس است .
ناشناس
France
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
0
2
برید بمیرید بهتر نیست
بهمن زارع
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
0
1
این پولی که داماد جنابعالی کشیده بالا واسه سالها ما بازنشستگان را تامین می‌کند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
0
0
فکری برای همسان سازی مستمری بگیران تامین اجتماعی کنید ۱۰ سال هست در انتظارند
متقی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
0
0
با سلام به نظر شما این حقوق برای زندگی وظیفه بگیران کافی ست در حالی که دیگران چندین برابر حقوق میگیرند آنها چطور خرج میکنند این انصاف نیست
مریم
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
0
0
من پیشنهاد دادم شنای مردان و جودوی بانوان به مسابقات جهانی کارگری اعزام بشن بعدا این آقا برای من خودشو شیرین میکنه و پیام تبریک میفرسته. تو برو به دامادت سلام برسون اقای شریعتمداری.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
0
1
اصلا دولت سر ما بازنشستگان کلاه میزاره مصوبات مجلس را که اجرا نمیکنه خودش شده غلام ژژژژاندارم محله به نظر من تمامی دست اندر کاران بای با هم قرص سیانور بخورن و با هم ممبمیرن 14 ماه است فقط میکن همسان سازی (کو) بهتره بمیرین
نا شناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
0
0
شما خودتو مسخره بکند ما که ۱۸۰۰ حقوق میگریم چزوره زندگی بکنم
ایرج
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
0
0
واقعااین مردک خجالت نمی کشددرحالی گه داماددزدوراهزن وریاکارش درحال محاکمه برای دزدی وسرقت وگلاه برداری است هنوزبه عنوان وزیر به کذب ودروغ ودوروعی پناه می برد.بهترین راه محاکمه خودایشان است که دامادگثیف اومال ملت رابه تاراج برده وجدانآرضوی اکردامادایشان نبودوازپشتیبانی ورانت وی استفاده نمی کردمی توانست چنان دزدی های بزرگی را انجام دهد آقای وزیربرووازشرم وخجالت لطفآبمیر.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
0
0
نزدیک انتخابات شد باز کلاه بره سر مردم و بازنشسته ها
رحیم جوادی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
0
0
تامین اجتماعی از دولت پول میگیرد برای همسان سازی از سال 1397 بودجه دادند هرطوری دلشان خواست خرج نمودند بدون همسان سازی ترفند کلاهبرداری مغایر دارد با اصول بیمه گردی ادغام نمایند تا مردم راحت شود دیگر راهی نماند بایستی اقدام شود
رحیم جوادی
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
0
0
راه نجات تامین اجتماعی از دست تنها ادغام در صندوق بازنشستگی حداقل از دست غارتگران حق الناس خلاص می شود همسان سازی را بایستی تامین اجتماعی از منابع خود انجام دهد مادام که بایستی از دولت پول بگیرد بهترانست ادغام شود راه نجات تامین اجتماعی
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت