سیاست‌های سختگیرانه رئیس جمهور آمریکا در مناطق مرزی تاکنون به مرگ تعدادی از پناهجویان منجر شده است. وضعیت پناهجویان در مراکز بازداشت نیز مناسب نیست، این موضوع به اعتراضاتی در آمریکا منجر شده است.

سرویس عکس و فیلم فردا: سیاست‌های سختگیرانه رئیس جمهور آمریکا در مناطق مرزی تاکنون به مرگ تعدادی از پناهجویان منجر شده است. وضعیت پناهجویان در مراکز بازداشت نیز مناسب نیست، این موضوع به اعتراضاتی در آمریکا منجر شده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: