انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ملت زاده
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
2
0
ممنونیم آقای رئیسی . این اقدام عزت مندانه است .باید در مقابل دشمن محکم ایستاد نه دیپلماتیک .
ناشناس
United States
۱۸:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
0
0
امیداست روزی درکشور ما آغاز شود که هرکس بر سرجای خودش باشد و در هر اموری مداخله ننماید چه دیپلماتیک و چه به صور دیگر !
درتمام جهان بین الملل هر شخص و افراد حقوقی و حقیقی که بر مسندی هستند،تنها در امری و اموری مداخله می نمایند و سعی می کنند که آن امور که به آنها سپرده اند را به خوبی انجام دهند و از عهده کارهای خود برآیند!اما در کشور ما همه چیز برآشفته است و هر کس در امور دیگری مداخله می کند و این راهم عزت و سربلندی می نامند!
کسی که رئیس قضاست باید تنها درامور مهوله خود پاسخ گو باشد و تخطی نکند و درامور دیگران در دیگر قوا نباید طبق موازین و قوانین موجود درقانون اساسی کشور و حقوق بین الملل وارد شود!یا رهبر و رئیس جمهور و دیگران نیز همین گونه !
اما جدا جای تاسف دارد که درکشور ما تمام سخن گفته می شود و بعدها درمورد آن تازه فکر میشود و تمام کشور را و مردم را و تمام منافع ملی را به خطر آغشته می کنند و نامش را مقاومت هم می گذارند!
امیداست سواد سیاسی و علم سیاسی همه ما بالارود و زمانی که این امور بالا رود تمام خطرها از ما دور میشوند و دیگر هرکس درهر کاری مداخله نمی کند و باعث بلواهای بیهوده سیاسی و امنیتی و غیره نمی شود
امیداست آن روز برسد هر کس هر نقطه ای قرار دارد تنها پاسخ گو به اعمال خود چه خوب و چه بد باشد و در کاری که درآن هیچ سررشته ندارد مداخله ننماید .
تفکیک قوا جهت اطلاع برای همین منظور در سیاست های خرد و کلان تعریف شده است !!!!
برای جلوگیری از هر اظهار نظر مداخله جویانه و بیهوده که می تواند منجر به خسارت بیشتر برای منافع ملی کشور شود.
باسپاس از حسن توجه و تفکر شما
ناشناس
United States
۱۸:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
0
0
امیداست روزی درکشور ما آغاز شود که هرکس بر سرجای خودش باشد و در هر اموری مداخله ننماید چه دیپلماتیک و چه به صور دیگر !
درتمام جهان بین الملل هر شخص و افراد حقوقی و حقیقی که بر مسندی هستند،تنها در امری و اموری مداخله می نمایند و سعی می کنند که آن امور که به آنها سپرده اند را به خوبی انجام دهند و از عهده کارهای خود برآیند!اما در کشور ما همه چیز برآشفته است و هر کس در امور دیگری مداخله می کند و این راهم عزت و سربلندی می نامند!
کسی که رئیس قضاست باید تنها درامور مهوله خود پاسخ گو باشد و تخطی نکند و درامور دیگران در دیگر قوا نباید طبق موازین و قوانین موجود درقانون اساسی کشور و حقوق بین الملل وارد شود!یا رهبر و رئیس جمهور و دیگران نیز همین گونه !
اما جدا جای تاسف دارد که درکشور ما تمام سخن گفته می شود و بعدها درمورد آن تازه فکر میشود و تمام کشور را و مردم را و تمام منافع ملی را به خطر آغشته می کنند و نامش را مقاومت هم می گذارند!
امیداست سواد سیاسی و علم سیاسی همه ما بالارود و زمانی که این امور بالا رود تمام خطرها از ما دور میشوند و دیگر هرکس درهر کاری مداخله نمی کند و باعث بلواهای بیهوده سیاسی و امنیتی و غیره نمی شود
امیداست آن روز برسد هر کس هر نقطه ای قرار دارد تنها پاسخ گو به اعمال خود چه خوب و چه بد باشد و در کاری که درآن هیچ سررشته ندارد مداخله ننماید .
تفکیک قوا جهت اطلاع برای همین منظور در سیاست های خرد و کلان تعریف شده است !!!!
برای جلوگیری از هر اظهار نظر مداخله جویانه و بیهوده که می تواند منجر به خسارت بیشتر برای منافع ملی کشور شود.
باسپاس از حسن توجه و تفکر شما
ناشناس
United States
۱۸:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
0
0
امیداست روزی درکشور ما آغاز شود که هرکس بر سرجای خودش باشد و در هر اموری مداخله ننماید چه دیپلماتیک و چه به صور دیگر !
درتمام جهان بین الملل هر شخص و افراد حقوقی و حقیقی که بر مسندی هستند،تنها در امری و اموری مداخله می نمایند و سعی می کنند که آن امور که به آنها سپرده اند را به خوبی انجام دهند و از عهده کارهای خود برآیند!اما در کشور ما همه چیز برآشفته است و هر کس در امور دیگری مداخله می کند و این راهم عزت و سربلندی می نامند!
کسی که رئیس قضاست باید تنها درامور مهوله خود پاسخ گو باشد و تخطی نکند و درامور دیگران در دیگر قوا نباید طبق موازین و قوانین موجود درقانون اساسی کشور و حقوق بین الملل وارد شود!یا رهبر و رئیس جمهور و دیگران نیز همین گونه !
اما جدا جای تاسف دارد که درکشور ما تمام سخن گفته می شود و بعدها درمورد آن تازه فکر میشود و تمام کشور را و مردم را و تمام منافع ملی را به خطر آغشته می کنند و نامش را مقاومت هم می گذارند!
امیداست سواد سیاسی و علم سیاسی همه ما بالارود و زمانی که این امور بالا رود تمام خطرها از ما دور میشوند و دیگر هرکس درهر کاری مداخله نمی کند و باعث بلواهای بیهوده سیاسی و امنیتی و غیره نمی شود
امیداست آن روز برسد هر کس هر نقطه ای قرار دارد تنها پاسخ گو به اعمال خود چه خوب و چه بد باشد و در کاری که درآن هیچ سررشته ندارد مداخله ننماید .
تفکیک قوا جهت اطلاع برای همین منظور در سیاست های خرد و کلان تعریف شده است !!!!
برای جلوگیری از هر اظهار نظر مداخله جویانه و بیهوده که می تواند منجر به خسارت بیشتر برای منافع ملی کشور شود.
باسپاس از حسن توجه و تفکر شما
ناشناس
United States
۱۸:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
0
0
امیداست روزی درکشور ما آغاز شود که هرکس بر سرجای خودش باشد و در هر اموری مداخله ننماید چه دیپلماتیک و چه به صور دیگر !
درتمام جهان بین الملل هر شخص و افراد حقوقی و حقیقی که بر مسندی هستند،تنها در امری و اموری مداخله می نمایند و سعی می کنند که آن امور که به آنها سپرده اند را به خوبی انجام دهند و از عهده کارهای خود برآیند!اما در کشور ما همه چیز برآشفته است و هر کس در امور دیگری مداخله می کند و این راهم عزت و سربلندی می نامند!
کسی که رئیس قضاست باید تنها درامور مهوله خود پاسخ گو باشد و تخطی نکند و درامور دیگران در دیگر قوا نباید طبق موازین و قوانین موجود درقانون اساسی کشور و حقوق بین الملل وارد شود!یا رهبر و رئیس جمهور و دیگران نیز همین گونه !
اما جدا جای تاسف دارد که درکشور ما تمام سخن گفته می شود و بعدها درمورد آن تازه فکر میشود و تمام کشور را و مردم را و تمام منافع ملی را به خطر آغشته می کنند و نامش را مقاومت هم می گذارند!
امیداست سواد سیاسی و علم سیاسی همه ما بالارود و زمانی که این امور بالا رود تمام خطرها از ما دور میشوند و دیگر هرکس درهر کاری مداخله نمی کند و باعث بلواهای بیهوده سیاسی و امنیتی و غیره نمی شود
امیداست آن روز برسد هر کس هر نقطه ای قرار دارد تنها پاسخ گو به اعمال خود چه خوب و چه بد باشد و در کاری که درآن هیچ سررشته ندارد مداخله ننماید .
تفکیک قوا جهت اطلاع برای همین منظور در سیاست های خرد و کلان تعریف شده است !!!!
برای جلوگیری از هر اظهار نظر مداخله جویانه و بیهوده که می تواند منجر به خسارت بیشتر برای منافع ملی کشور شود.
باسپاس از حسن توجه و تفکر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت