تصاویر: بزرگ خاندان های «برزنون»

تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۸
روستای تاریخی" برزنون " در دامنه کوه اردلان و در ۸۰ کیلومتری شمال غربی شهر نیشابور در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. برخی معتقدند که واژه «برزنون» برگرفته از نام آتشکده تاریخی «آذر برزین مهر» مربوط به دوره ساسانی در کوه ریوند است. در این روستا ۱۰ خاندان معروف زندگی می کنند که عبارتند از : شُورمَشورا (شورمشورها)، علی قلیا (علی قلی ها)، آقاها، اَسماوا (اسماعیلی ها)، سَقّاوا (سقّاها) میرزاحسنا (میرزا حسن ها)، رنگرزا (رنگرزها)، میرعلیا (امیرعلی ها)، آخوندا (آخوندها) و نظرا (نظرها) .

سرویس عکس و فیلم فردا: روستای تاریخی" برزنون " در دامنه کوه اردلان و در ۸۰ کیلومتری شمال غربی شهر نیشابور در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. برخی معتقدند که واژه «برزنون» برگرفته از نام آتشکده تاریخی «آذر برزین مهر» مربوط به دوره ساسانی در کوه ریوند است. در این روستا ۱۰ خاندان معروف زندگی می کنند که عبارتند از : شُورمَشورا (شورمشورها)، علی قلیا (علی قلی ها)، آقاها، اَسماوا (اسماعیلی ها)، سَقّاوا (سقّاها) میرزاحسنا (میرزا حسن ها)، رنگرزا (رنگرزها)، میرعلیا (امیرعلی ها)، آخوندا (آخوندها) و نظرا (نظرها) .

کلمات کلیدی: بزرگ خاندان ، برزنون ، نیشابور

نام:
ایمیل:
* نظر: