تصاویر: نصب ابرسازه ۲۴۰۰ تنی فاز ۱۴بی پارس جنوبی

نام:
ایمیل:
* نظر: