شهردار مکزیک به عنوان یک فرد معلول به مرکز خدمات عمومی رفت تا از نوع برخورد آن‌ها با مراجعین آگاه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: کارلوس تنا شهردار یکی از ایالات مکزیک از یک روش غیرعادی برای آگاه شدن از نوع برخورد کارمندان خدمات عمومی با مراجعین استفاده کرد. او پس از دریافت شکایات از سوی افراد معلول و فقیر جامعه، درخصوص درمان کارگران تصمیمی گرفت تا شخصاً به این موضوع رسیدگی کند؛ بنابراین خود را به عنوان یک فرد معلول نشان داد.

شهردار دو ماه وقت صرف کرد تا ریشه این شکایات را پیدا کند. او با گذاشت کلاه و زدن عینک و نشستن روی صندلی چرخدار سعی کرد تا به گونه‌ای دیده شود که نتوان آن را شناسایی کرد.

در این مدت او تقاضای یک وعده غذای رایگان کرد که طبق قوانین باید به افراد فقیر داده شود، اما نه‌تن‌ها او را نادیده گرفتند بلکه مورد تبعیض نیز قرار گرفت. او حتی از کارمندان دفتر خود تقاضای دیدار با شهردار را کرد، اما به او اجازه داده نشد، بنابراین به این نتیجه رسید که تمامی این شکایات صحیح است.

بالاخره شهردار تصمیم گرفت تا لباس مبدل خود را درآورد و از روی صندلی چرخدار بلند شود و تمامی کارکنان را شوکه نماید. شهردار به خبرنگاران گفت هدف از این سرکشی نشان دادن واقعیت و بی‌تفاوتی کارمندان بود.


نام:
ایمیل:
* نظر: