در جلسه امروز بررسی قتل میترا استاد، مهیار صفری پسر مقتوله با حاضر شدن در جایگاه شاهدان درباره روز وقوع قتل مادرش توضیح داد و در انتها گفت: تقاضای قصاص برای قاتل مادرم دارم.

خبرگزاری مهر: در جلسه امروز بررسی قتل میترا استاد، مهیار صفری پسر مقتوله با حاضر شدن در جایگاه شاهدان درباره روز وقوع قتل مادرش توضیح داد و در انتها گفت: تقاضای قصاص برای قاتل مادرم دارم.


نام:
ایمیل:
* نظر: