احمد ایراندوست با انتشار این ویدئو نوشت: تخریب.... ببخشید تخریب کی اونوقت ؟؟؟!!!ول کن داستان نیستن بابا اون یه شوخی بود با نوید محمد زاده که واقعا دوسش دارم یه طنز بود بعد هم من اصلا بادیگارد ندارم چون بادیگارد کسی میخواد که دشمن داشته باشه هشتاد و پنج میلیون قلب واسم من می تپه و دوسم دارن اونم از قدرت خداست خودم برخورد مردم رو میبینم تو خیابون و اوج عشق و علاقه مردم اون تشریفاتیه که واسه ما میزارن و ما تابع هستیم حتی جنیفر هم نمیخواد ولی همسرش خواستار این بادیگاردهاست ....

سرویس عکس و فیلم فردا: احمد ایراندوست با انتشار این ویدئو نوشت: تخریب.... ببخشید تخریب کی اونوقت ؟؟؟!!!ول کن داستان نیستن بابا اون یه شوخی بود با نوید محمد زاده که واقعا دوسش دارم یه طنز بود بعد هم من اصلا بادیگارد ندارم چون بادیگارد کسی میخواد که دشمن داشته باشه هشتاد و پنج میلیون قلب واسم من می تپه و دوسم دارن اونم از قدرت خداست خودم برخورد مردم رو میبینم تو خیابون و اوج عشق و علاقه مردم اون تشریفاتیه که واسه ما میزارن و ما تابع هستیم حتی جنیفر هم نمیخواد ولی همسرش خواستار این بادیگاردهاست ....


نام:
ایمیل:
* نظر: