صحبت های پزشکیان درباره حقوق و کارانه پزشکان: مکانیزم سیستم پرداختی در درون جامعه پزشکی ما غیر عادلانه است. قدرت دستمان است ، به مردم ظلم نکنیم .

مشرق: صحبت های پزشکیان درباره حقوق و کارانه پزشکان: مکانیزم سیستم پرداختی در درون جامعه پزشکی ما غیر عادلانه است. قدرت دستمان است ، به مردم ظلم نکنیم .

کلمات کلیدی: پزشکیان ، حقوق ، پزشکان ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: