تصاویر: کاسبان معابر به‌دنبال روزی حلال

تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۹
تنگنای اقتصادی،کمبود شغل و افزایش نرخ بیکاری موجب شده دستفروشی به امری عادی تبدیل شده و روز به روز در حال افزایش باشد.معابر شهر سقز به خودی خود با وجود ترافیک سنگین،نظم عمومی را مختل کرده حال آنکه حضور دستفروشان نیز در اینگونه معابر وضعیت را وخیم و چهره شهر را دگرگون ساخته است.با همه این تفاسیر، دستفروش مجرم نبوده چراکه صرفاً به‌دنبال روزی حلال است اما شیوه ساماندهی و مدیریت شهری نامناسب نیز در این میان وضعیت را آشفته کرده.

سرویس عکس و فیلم فردا: تنگنای اقتصادی،کمبود شغل و افزایش نرخ بیکاری موجب شده دستفروشی به امری عادی تبدیل شده و روز به روز در حال افزایش باشد.معابر شهر سقز به خودی خود با وجود ترافیک سنگین،نظم عمومی را مختل کرده حال آنکه حضور دستفروشان نیز در اینگونه معابر وضعیت را وخیم و چهره شهر را دگرگون ساخته است.با همه این تفاسیر، دستفروش مجرم نبوده چراکه صرفاً به‌دنبال روزی حلال است اما شیوه ساماندهی و مدیریت شهری نامناسب نیز در این میان وضعیت را آشفته کرده.

کلمات کلیدی: کاسبان معابر ، سقز ، تصاویر

نام:
ایمیل:
* نظر: