یکی از مردان ضد فمینیست با مشت به صورت خبرنگاری که از جنبش فمینیست‌ها در پایتخت مکزیک گزارش تهیه می‌کرد، زد و فرار کرد.

سرویس عکس و فیلم فردا: یکی از مردان ضد فمینیست با مشت به صورت خبرنگاری که از جنبش فمینیست‌ها در پایتخت مکزیک گزارش تهیه می‌کرد، زد و فرار کرد.

اما این پایان داستان نبود. در فیلم ببینید زنان چگونه به خدمتش می‌رسند! آن‌هم با اسپری فلفل!

کلمات کلیدی: فمینیست‌ها ، اسپری فلفل ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: