تصاویر: کشتار مردم مسلمان کشمیر

تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۴
‌ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از‌کوچک و بزرگ و به ایجاد موجبات لازم برای حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشی از عهود و سایر منابع حقوق بین‌المللی و به پیشرفت ترقی اجتماعی و برقرار‌ساختن اوضاع زندگانی بهتری با آزادی بیشترو برای نیل به این مقاصد، با اعمال گذشت و زندگانی در حال صلح با یکدیگر با یک روش حسن جوار و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و برقراری ساختن طرقی، که به کار نبردن نیروی سلاح را جز در راه منافع عمومی تضمین نماید و به توسل به سازمان‌های بین‌المللی برای پیشرفت ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل عزم نمودیم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم. متن فوق یادآور این نکته برای همگان است که کشور‌های سازمان ملل متحد ایمان خودشان را نسبت به حقوق اساسی بشر، حیثیت و کرامت انسانی اعلام نموده اند و تمام فعالیت‌های آنان مطمئنا برای حفظ این ارزش‌ها می‌باشد.

سرویس عکس و فیلم فردا: ‌ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از‌کوچک و بزرگ و به ایجاد موجبات لازم برای حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشی از عهود و سایر منابع حقوق بین‌المللی و به پیشرفت ترقی اجتماعی و برقرار‌ساختن اوضاع زندگانی بهتری با آزادی بیشترو برای نیل به این مقاصد، با اعمال گذشت و زندگانی در حال صلح با یکدیگر با یک روش حسن جوار و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و برقراری ساختن طرقی، که به کار نبردن نیروی سلاح را جز در راه منافع عمومی تضمین نماید و به توسل به سازمان‌های بین‌المللی برای پیشرفت ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل عزم نمودیم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم. متن فوق یادآور این نکته برای همگان است که کشور‌های سازمان ملل متحد ایمان خودشان را نسبت به حقوق اساسی بشر، حیثیت و کرامت انسانی اعلام نموده اند و تمام فعالیت‌های آنان مطمئنا برای حفظ این ارزش‌ها می‌باشد. یکی از لوازم حفظ کرامت انسانی در هر جامعه‌ای حق انتخاب مردم آن جامعه نسبت به سرنوشت خودشان می‌باشد. در چند وقت گذشته اتفاقات ناگواری در منطقه کشمیر در حال وقوع است که باعث نگرانی هر انسان آزادی خواهی میشود. طبق بند ۳۷۰ قانون اساسی هند مالکیت زمین‌های کشمیر برای مردم بومی کشمیر می‌باشد. اما در چند هفته‌ی گذشته برخی از هندوستانی‌ها برای ساخت یک معبد اقدام به ورود خودسرانه به منطقه‌ی کشمیر کردند که با مقاومت مردم کشمیر مواجه شد پس از این اتفاق دولت هندوستان با بمباران بخشی از خاک کشمیر اقدام به نقض حریم هوایی در منطقه کشمیر کرد و پس از این اتفاقات دولت هندوستان با اعزام نظامیان خود به ایالت کشمیر و نقض خودمختاری این منطقه باعث به وجود آمدن درگیری‌های خونین، آزار و شکنجه مردم مظلوم و مسلمان کشمیر کرد و باعث شد اتفاقات ناگواری در این چند وقت اخیر رقم بخورد که باعث ناراحتی و به دردآمدن قلب هر انسان صلح جو و آزادی خواهی میشود.


نام:
ایمیل:
* نظر: