خبرنگار صدا و سیما پس از ارائه گزارشش از آبشار بیشه گرمه در درود لرستان از ژیپ لاین این آبشار که بر دره ای مرتغع نصب شده است پرید.

سرویس عکس و فیلم فردا: خبرنگار صدا و سیما پس از ارائه گزارشش از آبشار بیشه گرمه در درود لرستان از ژیپ لاین این آبشار که بر دره ای مرتغع نصب شده است پرید.

کلمات کلیدی: خبرنگار زن ، پرش ، آبشار ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: