علی مرتضی خبرنگار پرتلاش المیادین از مرز گذشته و وارد سرزمین های اشغالی می شود و هیچ صهیونیستی هم حضور ندارد.بعد از تهدید سیدحسن نصرالله به گرفتن انتقام نوار مرزی با لبنان تخلیه شده است. خبرنگار المیادین با بوسیدن خاک فلسطین اشغالی: بازخواهیم گشت و فلسطین را آزاد خواهیم کرد

سرویس عکس و فیلم فردا: علی مرتضی خبرنگار پرتلاش المیادین از مرز گذشته و وارد سرزمین های اشغالی می شود و هیچ صهیونیستی هم حضور ندارد.بعد از تهدید سیدحسن نصرالله به گرفتن انتقام نوار مرزی با لبنان تخلیه شده است. خبرنگار المیادین با بوسیدن خاک فلسطین اشغالی: بازخواهیم گشت و فلسطین را آزاد خواهیم کرد


نام:
ایمیل:
* نظر: