رئیس کل بانک مرکزی در سفر استانی به کرمان گفته دنبال شناسایی سرمایه گذاری های تولیدی است تا نقدینگی های مردم به آن سو سوق داده شود.

سرویس عکس و فیلم فردا: رئیس کل بانک مرکزی در سفر استانی به کرمان گفته دنبال شناسایی سرمایه گذاری های تولیدی است تا نقدینگی های مردم به آن سو سوق داده شود.


نام:
ایمیل:
* نظر: