احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود در جمع مردم پنجشیر ، از مردمش خواست به حرمت دهه اول محرم سلاح ها را زمین بگذارند. حرمت عزاداران حسینی را نگه دارند.

سرویس عکس و فیلم فردا: احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود در جمع مردم پنجشیر ، از مردمش خواست به حرمت دهه اول محرم سلاح ها را زمین بگذارند. حرمت عزاداران حسینی را نگه دارند.


نام:
ایمیل:
* نظر: