تصاویر تمرین پرسپولیس در نوبت عصر چهارشنبه 20 شهریور ماه در ورزشگاه شهید کاظمی را مشاهده کنید.

سرویس عکس و فیلم فردا: تصاویر تمرین پرسپولیس در نوبت عصر چهارشنبه 20 شهریور ماه در ورزشگاه شهید کاظمی را مشاهده کنید.


نام:
ایمیل:
* نظر: