"جان کری هم می گفت اگر ما هم بودیم بعد از برجام می رفتیم سراغ موشک ها و حضور در سوریه و اگر درباره این موضوعات امتیاز نمی‌گرفتیم ما هم از برجام بیرون می‌آمدیم.

جام نیوز: هوشنگ امیراحمدی" استاد توسعه بین الملل دانشگاه "راتگرز" در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال درباره سرنوشت برجام گفت: «در موضوع برجام ایران، جز ضرر و صدمه چیزی نگرفت. یعنی یک تجربه بسیار بسیار تلخی نه فقط برای جمهوری اسلامی، بلکه برای تاریخ اخیر ایران بود. بنابراین دلیل اینکه چرا مذاکره نمی شود، بسیار ساده است. دلیلش تجربه برجام است. نتیجه برجام را می بینیم، در برجام هرچه که بود خراب شد.»

اخبار سیاسی - امیراحمدی درباره احتمال احیاء برجام با قدرت گرفتن دموکرات ها گفت: «خود آقای جان کری هم می گفت اگر ما هم بودیم بعد از برجام می رفتیم سراغ موشک ها و حضور در سوریه و اگر درباره این موضوعات امتیاز نمی گرفتیم ما هم از برجام بیرون می آمدیم. این یک واقعیت است. این را آقای جان کری، کسی که با ظریف مذاکره می کرد، این را می گفت. من چند سال پیش هم گفتم برجام یک قرارداد یک ساله است. اصلا از اول هم قرار بود برجام یک قرارداد یک ساله باشد. متاسفانه ایرانی ها توجه به این موضوع ندارند.»

کلمات کلیدی: جان کری ، برجام ، ایران

نام:
ایمیل:
* نظر: