ایران آنلاین: به گزارش دیلی میل، هنگام پرش زن به قفس شیر دیگر بازدید کنندگان باغ وحش شوکه و وحشت زده شدند.
زن روانی پس از ورود به قفس با تکان دادن دست و رقصیدن مقابل شیر به نظر می‌رسید که خود را به عنوان طعمه حیوان قرار داده است، اما شیر که از دیدن این مهمان ناخوانده غافلگیر شده بود تنها زن را نگاه می‌کرد.
بنا بر اطلاعات پلیس خوشبختانه در این حادثه زن آسیب ندیده و از قفس حیوان خارج شده است، اما روشن نیست که پلیس محلی این زن که هویتش فاش نشده را بازداشت کرده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: