خورخه لوئیس اسکندون هزناندز شهردار شهر جنوبی «لاس مارگاریتاس» روز سه شنبه از دفترش ربوده شد و سپس مردم عصابنی او را به وانتی بسته و در شهر چرخاندند.

خورخه لوئیس اسکندون هزناندز شهردار شهر جنوبی «لاس مارگاریتاس» روز سه شنبه از دفترش ربوده شد و سپس مردم عصابنی او را به وانتی بسته و در شهر چرخاندند.

او هنگام انتخابات به مردم قول داده بود تا جاده‌ها را درست کند، اما به وعده خود عمل نکرد. هرچند در نهایت وی بدون اینکه آسیبی جدی ببیند، از مهلکه گریخت.


نام:
ایمیل:
* نظر: