زائران اربعین حسینی هفته اول ماه صفر از مناطق مختلف استان بصره که در جنوبی ترین مناطق عراق به سمت کربلای معلی به راه می افتند. فاو ابوالخصیب الدیر از مهمترین شهرهایی هستند که ساکنین آنها با پای پیاده مسیری در حدود پانصد کیلومتر را طی می کنند و در مسیر اربعین قرار میگیرند.

سرویس عکس و فیلم فردا: زائران اربعین حسینی هفته اول ماه صفر از مناطق مختلف استان بصره که در جنوبی ترین مناطق عراق به سمت کربلای معلی به راه می افتند. فاو ابوالخصیب الدیر از مهمترین شهرهایی هستند که ساکنین آنها با پای پیاده مسیری در حدود پانصد کیلومتر را طی می کنند و در مسیر اربعین قرار میگیرند.

کلمات کلیدی: زائران اربعین ، کربلا ، عراق

نام:
ایمیل:
* نظر: