دست و پازدن شبکه سعودی برای تفرقه اندازی میان ملت ایران و عراق و کمرنگ شدن مراسم اربعین را مشاهده کنید.

سرویس عکس و فیلم فردا: دست و پازدن شبکه سعودی برای تفرقه اندازی میان ملت ایران و عراق و کمرنگ شدن مراسم اربعین را مشاهده کنید.


نام:
ایمیل:
* نظر: