تصاویر: روز جهانی «بیهوشی»

تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۵
روزجهانی بیهوشی برابر با ۱۶ اکتبر ۱۸۴۶ روزی است که اولین استفاده موفقیت آمیز از اتر برای بیهوشی به ثبت رسید.

سرویس عکس و فیلم فردا: روزجهانی بیهوشی برابر با ۱۶ اکتبر ۱۸۴۶ روزی است که اولین استفاده موفقیت آمیز از اتر برای بیهوشی به ثبت رسید.

این گزارش به مناسبت روز جهانی بیهوشی در بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: