قاضی مسعودی مقام در جلسه دادگاه خطاب به شبنم نعمت زاده گفت: حجابتان را طوری رعایت کنید که بتوانی صحبت کنید و ما هم بتوانیم صدایتان را بشنویم!

سرویس عکس و فیلم فردا: قاضی مسعودی مقام در جلسه دادگاه خطاب به شبنم نعمت زاده گفت: حجابتان را طوری رعایت کنید که بتوانی صحبت کنید و ما هم بتوانیم صدایتان را بشنویم!

کلمات کلیدی: قاضی ، شبنم نعمت زاده ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: