طی یک عملیات شبانه ماموران توانستند دو خرده فروش مواد مخدر (یک زن و شوهر) را شناسایی و به وسیله آنها یک فروشنده اصلی را دستگیر کنند.

کلمات کلیدی: مواد فروش ، اموال مسروقه ، پول ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: