مجری برنامه «روی خط» در شبکه «صدای آمریک»ا (VOA) که همیشه مدعی بررسی کارشناسی موضوعات مورد بحث بود، در گفتگو با مخاطبی از ایران کم آورد.

سرویس عکس و فیلم فردا: مجری برنامه «روی خط» در شبکه «صدای آمریک»ا (VOA) که همیشه مدعی بررسی کارشناسی موضوعات مورد بحث بود، در گفتگو با مخاطبی از ایران کم آورد.


نام:
ایمیل:
* نظر: