در طول یک قرن پیش، این کشتی از آبشار نیاگارا آویزان مانده بود اما وزش بادهای شدید و بارندگی های شدید در روزهای اخیر سبب فروافتادن این کشتی شد.کشتی گرفتار در آبشار نیاگارا پس از یک قرن سقوط کرد.

فرارو: حدود 100 سال پیش یک کشتی در آبهای منتهی به آبشار نیاگارا غرق شد. عملیات امدادرسانی برای نجات دو سرنشین این کشتی موفق بود و سرنشنیان آن با عملیات هوایی نجات یافتند.

در طول یک قرن پیش، این کشتی از آبشار نیاگارا آویزان مانده بود اما وزش بادهای شدید و بارندگی های شدید در روزهای اخیر سبب فروافتادن این کشتی شد.

در سال 1918 این کشتی در میان صخره های آبشار نیاگارا گرفتار شد.


نام:
ایمیل:
* نظر: