تصاویر: دیوار برلین و اکنون ۳۰ سال بعد

تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
۹ نوامبر سال ۱۹۸۹، دولت آلمان شرقی به خواسته‌های تظاهرکنندگان پاسخ مثبت داد و اجازه مسافرت آزادانه شهروندان را صادر کرد، اقدامی که به تخریب دیوار برلین منجر شد.

فرارو: ۴ نوامبر ۱۹۸۹ مصادف است با اعلام درخواست اصلاح دموکراتیک توسط جمعی از روشنفکران آلمان شرقی، درخواستی که به وقوع تظاهراتی عظیم و سرانجام سقوط دیوار برلین انجامید.

به گزارش فرارو، دیوار برلین نام دیواری به طول ۱۵۵ کیلومتر و به ارتفاع ۶.۳ متر بود که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و شکست حزب نازی تأسیس شد. این دیوار اصلی‌ترین نماد جنگ سرد بود که به پرده آهنین مشهور شد.

سیزدهم آگوست ۱۹۶۱ ساختن دیوار برلین آغاز شد. دولت کمونیست آلمان شرقی که از تشویق غرب به فرار اتباع خود به آلمان غربی و تبلیغات منفی که به دنبال داشت خسته شده بود تصمیم به کشیدن این دیوار سیمانی گرفت. برلینی‌ها بامداد ۱۳ آگوست ۱۹۶۱ که برای رفتن به کار از خانه‌های خود بیرون آمده بودند متوجه سیم‌های خادار سراسری شدند که شبانه شهر برلین (پایتخت دویچ رایک = امپراتوری آلمان) را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده بود.

بعدا این دیوار سیمی به دیوار بتونی تبدیل شد و کار برچیده شدن آن که مقدمه تامین وحدت آلمان قرارگرفت نهم نوامبر ۱۹۸۹ آغاز شد. آلمان تا زمان بیسمارک (نیمه دوم قرن ۱۹) وحدت نداشت و دولت پروس به پایتختی برلین ارشدیت داشت. غرب در طول جنگ سرد دو بلوک وقت، از قضیه دیوار برلین بهره برداری تبلیغاتی فراوان کرد.

در روز ۴ نوامبر برلین شرقی به مرکز تجمع هزاران هنرمند، نویسنده و روشنفکر آلمان شرقی در اعتراض به محدودیت‌های حکومتی علیه آزادی بیان و عقیده، بدل شد. به سرعت الکساندرپلاتز در مرکز پایتخت آلمان شرقی، شاهد برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در تاریخ این کشور شد و چند روز بعد نفس حکومت را گرفت.

پنج روز بعد و در ۹ نوامبر سال ۱۹۸۹، دولت آلمان شرقی به خواسته‌های تظاهرکنندگان پاسخ مثبت داد و اجازه مسافرت آزادانه شهروندان را صادر کرد، اقدامی که به تخریب دیوار برلین منجر شد.


نام:
ایمیل:
* نظر: