مژگان صارمی با انتشار این ویدئو نوشت: بیست روز پیش.لحظه خداحافظی از همکاران عزیزم. تشکر از محبت همه دوستان به ویژه خانم #المیرا_شریفی_مقدم که اونروز خیلی به بنده محبت کردند و به زحمت افتادند.

سرویس عکس و فیلم فردا: مژگان صارمی با انتشار این ویدئو نوشت: بیست روز پیش.لحظه خداحافظی از همکاران عزیزم. تشکر از محبت همه دوستان به ویژه خانم #المیرا_شریفی_مقدم که اونروز خیلی به بنده محبت کردند و به زحمت افتادند.


نام:
ایمیل:
* نظر: