تصاویر: برداشت زرشک در برخوار

تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۳
«سیف اله معینی» باغدار برخواری تجربه چندین ساله کشت زرشک درشهرهای استان خراسان جنوبی را به اصفهان آورده و با توجه اینکه زرشک به آب کم نیاز دارد و با آب و هوای اصفهان سازگاری دارد، برداشت رضایت بخشی داشته است؛ زرشک با توجه به نیاز کم به آب می تواند به عنوان یک محصول اقتصادی مهم جایگاه ویژه ای را در استان اصفهان به خود اختصاص بدهد؛ شهرستان برخوار بیش از 30 هکتار باغ زرشک دارد.

سرویس عکس و فیلم فردا: «سیف اله معینی» باغدار برخواری تجربه چندین ساله کشت زرشک درشهرهای استان خراسان جنوبی را به اصفهان آورده و با توجه اینکه زرشک به آب کم نیاز دارد و با آب و هوای اصفهان سازگاری دارد، برداشت رضایت بخشی داشته است؛ زرشک با توجه به نیاز کم به آب می تواند به عنوان یک محصول اقتصادی مهم جایگاه ویژه ای را در استان اصفهان به خود اختصاص بدهد؛ شهرستان برخوار بیش از 30 هکتار باغ زرشک دارد.

کلمات کلیدی: برداشت زرشک ، برخوار ، تصاویر

نام:
ایمیل:
* نظر: