تصاویر: دومین جلسه دادگاه جنت مکان

تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۰
دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه «طرح و نقشه پناهی» و متهمان این پرونده یوسف جنت مکان، مدیرعامل شرکت طرح و نقشه پناهی، کوروش مر، محمودرضا اخوت فرد، علی زرنانی، عظیم علی اشرفی پیامن صبح چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه چهارم دادگاه‌ ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

سرویس عکس و فیلم فردا: دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه «طرح و نقشه پناهی» و متهمان این پرونده یوسف جنت مکان، مدیرعامل شرکت طرح و نقشه پناهی، کوروش مر، محمودرضا اخوت فرد، علی زرنانی، عظیم علی اشرفی پیامن صبح چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه چهارم دادگاه‌ ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.


نام:
ایمیل:
* نظر: