کاندیدای ریاست جمهوری یزدی که در انتخابات قبل قول داده بود تریاک را سهمیه بندی و آزاد میکند امروز برای انتخابات مجلس ثبت نام کرد .

سرویس غکس و فیلم فردا: کاندیدای ریاست جمهوری یزدی که در انتخابات قبل قول داده بود تریاک را  و آزاد میکند امروز برای انتخابات مجلس ثبت نام کرد .


نام:
ایمیل:
* نظر: