یک شبکه سلطنت طلب در میان حامیان مالی منافقین، تنها از عربستان و صدام نام برد و نقش کشور‌هایی مثل آمریکا و فرانسه را نادیده گرفت.

جام نیوز: در یک شبکه سلطنت طلب لس آنجلسی که درباره کمک دولت‌های خارجی به گروه‌های اپوزیسیون صحبت می‌شد، کارشناس شبکه تنها از عربستان و صدام به عنوان حامیان مالی منافقین نام برد و نقش کشور‌هایی مثل آمریکا و فرانسه را نادیده گرفت.

کارشناس این شبکه تاکید کرد: «هر گروه و یا فردی که از دولت‌های خارجی پول بگیرد، خودش را رسوا کرده است.»

به نظر می‌رسد این سلطنت طلب، برای فرار از رسوایی نامی از آمریکا و اروپا به عنوان حامیان مالی گروهک تروریستی منافقین نیاورد، چرا که اروپا و آمریکا به تمامی گروه‌های اپوزیسیون از جمله سلطنت طلب‌ها کمک‌های بی شائبه‌ای کرده اند.


نام:
ایمیل:
* نظر: