کنایه برنامه زنده تلویزیونی به توییت آشنا در مورد سختی معیشت مسافرکش‌ها: “از شما عذرخواهی می‌کنیم که مابنزین را گران کردیم.

آخرین خبر: کنایه برنامه زنده تلویزیونی به توییت آشنا در مورد سختی معیشت مسافرکش‌ها: “از شما عذرخواهی می‌کنیم که مابنزین را گران کردیم.


نام:
ایمیل:
* نظر: