کارشناس شبکه حامی ترامپ: ایران هدف‌های آسان‌تری هم داشت، اما سخت‌ترین هدف را انتخاب کرد که پیام‌های مهمی دارد. این بزرگترین آزمونی است که ترامپ با آن روبه‌رو شده است.

ایسنا: کارشناس شبکه حامی ترامپ: ایران هدف‌های آسان‌تری هم داشت، اما سخت‌ترین هدف را انتخاب کرد که پیام‌های مهمی دارد. این بزرگترین آزمونی است که ترامپ با آن روبه‌رو شده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: