زینب سلیمانی دختر سردار سرافراز اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در نماز جمعه امروز (۲۰دی) کرمان در حالی که تفنگ بر دست داشت سخنرانی کرد.

زینب سلیمانی دختر سردار سرافراز اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در نماز جمعه امروز (۲۰دی) کرمان در حاای که تفنگ بر دست داشت سخنرانی کرد.


نام:
ایمیل:
* نظر: