تصاویر: کارگاه توانمندی بیماران خاص

تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۰
کارگاه توانمندی رشمون با هدف توانمند سازی بیماران خاص راه اندازی شد. این کارگاه نخستین کارگاه در کشور و نمونه کشوری بود که با حضور علی ربیعی وزیر وقت کار و امور اجتماعی و مسئولان وقت استانی افتتاح شد. کارگاه ابتدا با تولید بسته‌های سلامت، لباس‌های بیمارستانی، لباس اتاق عمل، ملحفه و رو بالشی برای بیمارستان‌های سطح هرمزگان کارش را آغاز کرد، سپس با تولید لباس‌های صنعتی و کار برای واحدهای صنعتی هرمزگان کارش را ادامه داد، کارگاه پس از اینکه طرح سلامت متوقف شد، از تولید باز نایستاد، با تغییر خط تولید وارد رقابت بازار شد.

کارگاه توانمندی رشمون با هدف توانمند سازی بیماران خاص راه اندازی شد. این کارگاه نخستین کارگاه در کشور و نمونه کشوری بود که با حضور علی ربیعی وزیر وقت کار و امور اجتماعی و مسئولان وقت استانی افتتاح شد. کارگاه ابتدا با تولید بسته‌های سلامت، لباس‌های بیمارستانی، لباس اتاق عمل، ملحفه و رو بالشی برای بیمارستان‌های سطح هرمزگان کارش را آغاز کرد، سپس با تولید لباس‌های صنعتی و کار برای واحدهای صنعتی هرمزگان کارش را ادامه داد، کارگاه پس از اینکه طرح سلامت متوقف شد، از تولید باز نایستاد، با تغییر خط تولید وارد رقابت بازار شد.

برای حفظ بازار دو خط تریکو و اسلش راه اندازی شد. در مجتمع تولیدی و آموزشی رشمون ۲۲ نفر مشغول به کار هستند. ۱۸ نفر آنها در خط تولید کار می‌کنند و بقیه پرسنل اداری و آموزشی هستند. هدف مؤسسه توانمندی رشمون آموزش زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص و افراد جویای کار است.


نام:
ایمیل:
* نظر: