مغولستان داخلی چین میزبان مسابقه قایق‌های اژد‌ها بر روی یخ بود.

باشگاه خبرنگاران: سرمای شدید هوا در مغولستان داخلی چین در شمال این کشور باعث یخ زدن دریاچه‌ها شد.

یخ زدن دریاچه‌ها فرصت مناسبی برای برگزاری مسابقه مفرح قایق‌های اژد‌ها بر روی یخ ایجاد کرد.

کلمات کلیدی: قایق های اژدها ، چین ، یخ ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: