اکثر مردم آمریکا نمی‌دانند ایران در کجای جهان قرار دارد.طبق یک نظرسنجی جدید، فقط ۲۸ درصد شرکت‌کنندگان آمریکایی در این نظرسنجی توانستند محل ایران را روی نقشه نشان بدهند.

فرارو: اکثر مردم آمریکا نمی‌دانند ایران در کجای جهان قرار دارد. طبق نظرسنجی جدید گروه مورنینگ کنسلت، فقط ۲۸ درصد رای‌دهندگان ثبت شده می‌توانند در نقشه‌ای فاقد اسامی خاورمیانه، اروپا، آفریقای شمالی و آسیای جنوب مرکزی، جای ایران را نشان دهند.

فقط ۲۳ درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی توانستند جای درست ایران را در نقشه کل جهان نشان دهند. بسیاری، منطقه کلی اطراف ایران را نشان دادند. یکی افغانستان را و فرد دیگری هم ترکمنستان را نشان داد. حتی یک نفر هم عربستان را علامت‌گذاری کرد. زنی هم روی چین انگشت گذاشت.

مردی روی مصر انگشت گذاشت و گفت: ایران جایی در شرق آفریقا است. بعد هم که بیش‌تر پرسیدیم، گفت با آن که جای ایران را روی نقشه نمی‌داند ولی اخبار این بحران را دنبال می‌کند.

کلمات کلیدی: نظرسنجی ، مردم آمریکا ، ایران ، نقشه

نام:
ایمیل:
* نظر: