در بزرگراه حکیم تهران در آمبولانس خصوصی بازمی‌‌شود و بیمار پرت می‌‌شود بیرون و آمبولانس همچنان می‌رود تا که مردم خبرش می‌کنند و بیمار را از کف بزرگ‌راه جمع کردند

آخرین خبر: در بزرگراه حکیم تهران در آمبولانس خصوصی بازمی‌‌شود و بیمار پرت می‌‌شود بیرون و آمبولانس همچنان می‌رود تا که مردم خبرش می‌کنند و بیمار را از کف بزرگ‌راه جمع کردند

کلمات کلیدی: بیمار ، آمبولانس ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: