اولين اظهارات سفير انگلستان پس از بازداشت: آمده بودم آرايشگاه!

اولين اظهارات سفير انگلستان پس از بازداشت: آمده بودم آرايشگاه!

کلمات کلیدی: سفير انگلستان ، بازداشت ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: