متهمانی که با وعده تامین ارز دولتی جیب تجار و بازاری های بانه را خالی کردند!

متهمانی که با وعده تامین ارز دولتی جیب تجار و بازاری های بانه را خالی کردند!


نام:
ایمیل:
* نظر: