تصاویری از بارش تگرگ و خسارات ناشی از آن در استرالیا را ببینید.

کلمات کلیدی: بارش تگرگ ، استرالیا ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: