فرودگاه استانبول در حال اسکرین دمای بدن مسافرین، اگر کسی تب داشته باشد از او تست ویروس کرونا گرفته میشود.

فرودگاه استانبول در حال اسکرین دمای بدن مسافرین، اگر کسی تب داشته باشد از او تست ویروس کرونا گرفته میشود.


نام:
ایمیل:
* نظر: